Eritingimused veebidisain

Üldine teave

Ü

helt poolt, Tonystam OÜ (edaspidi Tonystam), registreerimisnumber 14404824 ja aadress Männimäel, Pudisoo küla Kuusalu vald Harjumaa 74626, Eesti. Seevastu töövõtja, füüsiline või juriidiline isik (edaspidi klient), kellega Tonystam kehtestab äritegevuse nende eritingimuste kaudu. Töövõtja teab, mõistab ja aktsepteerib neid tingimusi vabalt. Mõlemad pooled, Tonystam ja klient, on huvitatud nende Tingimuste vormistamisest.

Mõisted

- Tonystam: arvutiteenuste osutamisega tegelev ettevõte, spetsialiseerunud veebidisainile ja veebihostimisele.
- Klient: füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb veebilehe kujundamist www.tonystam.com kaudu, e-posti teel või füüsiliselt ja mis on üks lepingupooltest.
- Lepingutingimused: jagamatu osa, mis on poolte jaoks siduv ja mis koosneb üldtingimuste sätetest ja lepingujärgsele tootele vastavatest eritingimustest.
- Üldised teenuse tingimused (ÜTT): klauslite kogum, mis üldiselt reguleerivad Tonystam´i poolt oma klientidele pakutavate teenuste ja toodete pakkumist ning lepinguosaliste vahelisi suhteid, mis on avaldatud aadressil https://www.tonystam.com
- Spetsiifilised tootetingimused (ST): käesolevas dokumendis sisalduvad klauslid, mis sisaldavad iga tooteliigi kohta sõltumatult nende omadusi ja kasutustingimusi, mis on kättesaadavad saidi alaosas https://www.tonystam.com/
- Ressursid ja rakendused: need on tehnilised omadused ja programmeerimine disainilahenduste nõuetekohaseks toimimiseks.
- Serverid: Tonystam´i poolt omatud või kasutatud arvutivarustus, millel salvestatakse või hostitakse andmebaase ja tarkvara.

Objekt

Need eritingimused on mõeldud selleks, et reguleerida asjaolusid, mille korral klient tellib Tonystam´i veebidisainiteenuseid
Need spetsiifilised tootetingimused (ST) moodustavad koos üldiste teenusetingimustega (edaspidi ÜTT) lepingutingimused, mis reguleerivad kliendi suhet Tonystam´iga, asendades kõik varasemad kokkulepped, nii suulised kui ka kirjalikud, selle eesmärgi suhtes. Käesolevate eritingimuste ja CGSi vaheliste vastuolude korral kehtivad ST sätted.
Lepingutingimused koos kogu lisainformatsiooniga kliendi tellitud toote kohta on avaldatud aadressil http://www.tonystam.com ja moodustavad osapooltele siduva komplekti.

Tonystam´i kohustused

Tonystam on pühendunud kliendi tellitud veebilehe arendamisele ja kujundamisele, mille omadused on järgmised: Arendus põhineb palgatud lehekülgede ja tööriistade arvul, ilma et see piiraks uute lehekülgede ja lisavahendite hankimist projekti väljatöötamise ajal.
Igal leheküljel on maksimaalselt kolm ekraanipilti ja kuus pilti.
Täiendavaid pilte ja ekraanipilte arvestatakse eraldi vastavalt lepingus kehtivatele määradele.
Disainiprotsessis eristatakse kolme etappi:
a) Projekti rentimine.
B) Disaini kinnitamine.
D) Veebisaidi projekti kinnitamine ja avaldamine.
Mõnede lehekülgede lõpus lisatakse väike ja diskreetne legend "Tonystam´i loodud veebisait", millele on lingid Tonystam´i kodulehele.
Disain on ühilduv Google Chrome'i brauseriga ja ei saa garanteerida ühilduvust teiste tüüpi brauseritega.
Disain tehakse õigeks teostamiseks tavalisel arvutil ja seda ei valmistata õigeks visualiseerimiseks mobiiltelefonides, kui eelarves ei ole teisiti sätestatud.
Disain sisaldab 2 (kahte) järgnevat muudatust, mille järel peab klient täiendavate muudatuste eest eraldi maksma. Need täiendavad muudatused eelarvestatakse eraldi.

Kliendi kohustusi

Klient kohustub andma kogu vajaliku materjali projekti nõuetekohaseks arendamiseks vähem kui 30 päeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist.
Tonystam ei vastuta selle lepingu hilinemise ja rikkumise eest, mis tuleneb Kliendi kohustuste rikkumisest või tegevusetusest.
Klient kohustub mitte kasutama Tonystam´i poolt pakutavaid ruume ja tööriistu, et teostada moraali või õigussüsteemiga keelatud tegevusi, mis rikuvad kolmandate isikute või Tonystam´i intellektuaal- või tööstusomandi õigusi. Tonystam ei vastuta kohtu- või kohtuväliste nõuete eest, mis on tema vastu esitatud sellise käitumise tõttu.
Klient nõustub omama kogu kasutatud materjali õigusi. Tonystam ei vastuta sellise käitumise tagajärjel tekkinud kohtu- või kohtuväliste nõuete eest.
Klient vabastab Tonystam´i vastutusest kogu tarnitud materjali grammatika, õigekirja, graafilise või redigeerimisvigade eest. Soovitame kliendil pakkuda kvaliteetset materjali. Redigeerimis- ja graafilise redigeerimise tööd on eelarvestatud eraldi.

Intellektuaalomand

Käesolev leping ei anna tööstus- või intellektuaalomandi õigusi; Klient säilitab kõik oma õigused üle antud elementide suhtes. Tonystam säilitab oma disaini ja tarkvaraõigused. Igal juhul tagavad mõlemad osapooled, et neil on käesolevas lepingus kasutatud elementide intellektuaalne või tööstusomand või et neil on luba nende kasutamiseks, jäädes vastavalt nende kasutamisest tulenevate kolmandate isikute võimalike väidete suhtes kahjustamata.
Veebiprogrammide puhul nõustub Klient, et intellektuaalomand ja koodi õigused kuuluvad Tonystam´ile. Klient maksab hinna ainult kasutusõiguse eest. Klient peab maksma veebikoodi hooldusega seotud eelarvelise hinna.
Mistahes tekstiline informatsioon või läbi Interneti brauseri kuvatud pildid kuuluvad kliendile ja need salvestatakse kliendi arvutisse. See ei hõlma endas Tonystam´i poolt programmeeritud veebisüsteeme, mille kood töödeldakse serveri arvutis.
Valikuliselt antakse projekti lõppedes kliendile veebisaidi varukoopia. Kliendi kohustus on nõuda nimetatud varukoopiat.

Teenuse hind ja makseviisid

Teenuse alustamiseks peate maksma eelnevalt eelarves kindlaksmääratud protsendi, mis põhineb tellitud lehtede ja kommunaalteenuste arvul. Protsent on sätestatud teenuse tingimustes.
Pärast disaini lõpule viimist ja enne domeenis avaldamist, peate tasuma disaini eest esitatud arve, millest arvutatakse maha ettemakstud protsent.
Teenuse maksmisega seotud vahejuhtumite korral jätab Tonystam endale õiguse mitte avaldada või edastada disainilahendust enne vahejuhtumi lahendamist.
Tõlked makstakse eraldi. Ükski hind ei sisalda saidi sisu tõlget.
Täiendavad lehed on hinnaga € 75 (+ KM)

Lepingu tühistamine

Klient võib lepingu tühistamist taotleda enne seitsme (7) kalendripäeva möödumist eelarve vastuvõtmisest, välja arvatud juhul, kui projekteerimistööd on juba alanud, millisel juhul tal ei ole õigust raha tagasi maksta.

Lepingu lõpetamine

ST lõpeb, kui lisaks nendes tingimustes seaduslikult kehtestatud põhjustele toimub üks järgmistest põhjustest:
Poolte vastastikune kokkulepe.
Nõuetele mittevastavus ST-le